Παρακαλω βρείτε την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση περιπτέρου

Η επιστολή μπορεί να μας αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail μας,

manager.porto@elounda-sa.com

ή στο ΦΑΞ, 28410-68013

Από. ………………………………….

Προς……………………………………

Ημερομηνία……………………….

 

Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην

«Έκθεση Κρητικών προϊόντων & Υπηρεσιών»

Στο Ξενοδοχείο

“Porto Elounda Golf & SPA Resort”

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, …………………………………………………………………………………………..,

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………………….

Δηλώνω το ενδιαφέρον μας να ενοικιάσουμε για το χρονικό διάστημα από

  1. 25 Απριλίου 2013 έως 15 Ιουλίου 2013
  2. 16 Ιουλίου 2013 έως 31 Οκτωβρίου 2013
  3. 25 Απριλίου 2013 έως 31 Οκτωβρίου 2013

Παρακαλώ σημειώστε με ένα  την χρονική περίοδο που επιθυμείτε

Ένα ……. περίπτερο   …… μ2,

Μία ……..βιτρίνα 2μ2

Για να εκθέσουμε τα προϊόντα της εταιρείας μας που είναι

1.

2.

3.

4.

 Σημείωση. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή και την χειμερινή περίοδο για εταιρικές συναντήσεις.

 

 

Με εκτίμηση